O nás

Sociální podnik Pointex Plus, s.r.o. existuje od roku 2013. Specializujeme se na drobné stavební práce, komunální služby různého druhu a zahradnické práce. Působíme především v regionu Lounsko, ale jsme schopni přijmout zakázky kdekoliv v Čechách.
Pointex Plus, s.r.o. je výsledkem spolupráce neziskového a stavebního sektoru. Obecně prospěšná společnost Centrum podpory podnikání Praha představuje prostředníka mezi sociálně vyloučenými osobami a podnikem, stavební firma JP Tech, s.r.o. potom přináší know-how a dlouholeté zkušenosti z oboru. Zároveň je součástí projektu, realizovaného v rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

O Projektu
Název projektu: POINTEX, s.r.o. - sociální podnik
Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.06/30.00435
Popis a cíle projektu:
Projekt je zaměřen na minimalizaci společenského znevýhodnění osob, které se po ukončení výkonu trestu odnětí svobody chtějí reintegrovat do společnosti.
Cílovou skupinu (dále jen CS) projektu a budoucí zaměstnance podniku tvoří osoby, opouštějící prostředí věznice, z větší míry pak prostředí nedaleké Věznice Nové Sedlo. Připravovaný podnik nabídne pracovní místo celkem 6 osobám, které se vracejí po výkonu trestu do společnosti. Těmto osobám nabídneme možnost stabilního pracovního uplatnění a potřebný psychosociální servis, který jim pomůže v procesu jejich reintegrace do společnosti. Společnost Pointex Plus, s.r.o. je zcela novým podnikatelským subjektem a principy sociálního podnikání má integrovány do svých základních listin. Jeho zakladateli jsou stavební firma JP Tech,s.r.o., která do projektu přináší znalost podnikatelského prostředí a odborné kompetence, společně s neziskovou organizací Centrum podpory podnikání Praha, o.s., která se dlouhodobě věnuje práci s osobami po výkonu trestu odnětí svobody. Projektový koncept tak vychází ze stabilních základů a dobrých znalostí CS i podnikatelského prostředí. Podnik se stane pevným článkem místního trhu, který bude spolupracovat se státním sektorem, neziskovými organizacemi i dalšími podnikatelskými subjekty. Pracovníci získají v rámci projektu nejen potřebnou praxi, ale dostane se jim také odborné fundované zaučení v perspektivním a dynamicky se rozvíjejícím oboru. Pozornost bude věnována také růstu jejich finanční gramotnosti a dalšímu procesu jejich oddlužování. Pomůžeme jim navazovat kontakt s rodinou. Projekt budou provázet promyšlená opatření v oblasti publicity. Projektový záměr nabídne 6 celých pracovních úvazku pro osoby z řad CS z celkového počtu 9 zaměstnanců. Do budoucna uvažujeme o transformaci na startovací podnik, který dokáže dát šanci většímu počtu zástupců CS.